LFFA-E0109/18
Q) LFFF/QSTLC/IV/NBO/ A/000/999/4823N00204E005
A) LFOX ETAMPES MONDESIR
B) 2018 Feb 22 08:00 C) 2018 Feb 22 18:00
E) CONTROLE D'AERODROME NON ASSURE


LFFA-E0666/18
Q) LFFF/QMRLC/IV/NBO/ A/000/999/4823N00204E005
A) LFOX ETAMPES MONDESIR
B) 2018 Feb 16 16:24 C) 2018 Mar 06 11:00
E) PISTE 06/24 NON REVETUE FERMEE.


LFFA-E0674/18
Q) LFFF/QMXLC/IV/ M/ A/000/999/4823N00204E005
A) LFOX ETAMPES MONDESIR
B) 2018 Feb 16 17:06 C) 2018 Mar 06 11:00
E) VOIES DE CIRCULATION NON REVETUES FERMEES